Regulamin

 

1. Regulamin określa zasady korzystania z urządzeń oraz pomieszczeń i sprzętu znajdującego się w Pani Joga Studio w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zajęć organizowanych na jego terenie.

2. Przestrzeganie oraz znajomość regulaminu obowiązuje wszystkie osoby biorące udział w zajęciach oraz warsztatach.

3. Zajęcia odbywają się tylko pod okiem osoby upoważnionej.

4. Sprzętu dostępnego w Studiu należy używać tylko w sposób przeznaczony oraz pod okiem osoby prowadzącej zajęcia.

5. Aktualny grafik znajduje się na stronie internetowej www.panijoga.pl

6. Na zajęcia należy ubrać strój pozwalający na swobodne poruszanie, jogę praktykujemy boso
(w szczególnych przypadkach zezwala się na praktykę w skarpetkach)

7. Pani Joga Studio nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione w szatni

8. Na zajęcia nie należy przychodzić z pełnym żołądkiem (minimum jedna godzina po posiłku)
oraz po długotrwałym przebywaniu na słońcu.

9. Przed pierwszymi zajęciami należy poinformować osobę prowadzącą o problemach ze zdrowiem.
W przypadku zmian w stanie zdrowia również należy zgłosić co się zmieniło. Dotyczy to też Pań w ciąży oraz podczas menstruacji ponieważ nie wszystkie asany są w tych stanach wskazane.

10. Uczestnicy zajęć biorą w nich udział na własną odpowiedzialność.

11. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do słuchania poleceń osoby prowadzącej i nie mogą pomagać sobie nawzajem wchodzić w pozycje bez jej zezwolenia.

12. Zajęcia mogą się nie odbyć w przypadku zapisania się mniej niż 3 osób. W takiej sytuacji uczestnicy zajęć są informowani o odwołaniu zajęć nie później niż półtorej godziny przed.

13. Na zajęciach należy pojawiać się punktualnie, najlepiej kilka minut wcześniej by zdążyć się przebrać.
W przypadku spóźnienia, siadamy po cichu przy wejściu i czekamy aż skończy się pierwsza część zajęć,
by nie przeszkadzać innym.

14. Do końca roku 2017 obowiązuje płatność gotówką.

15. Karnet posiada datę ważności. W przypadku niewykorzystanych zajęć jest możliwość przeniesienia ich na kolejny karnet za dopłatą 10zł od zajęć w sytuacji przedłużenia karnetu i jeśli liczba zajęć niewykorzystanych wejść nie jest większa niż 2.

16. W Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz.U. Nr 101, poz. 1095, pkt. 6), jest mowa o „dopuszczeniu do uczestnictwa w zajęciach wyłącznie osób posiadających zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach LUB które złożą podpisane własnoręcznie, (a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego) oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjnych.

17. W przypadku nie zwrócenia książek w terminie bez uprzedniego zgłoszenia naliczana jest opłata 0,50zł za dzień roboczy.

18. Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy drogą telefoniczną 607-804-965 lub za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook, pisząc wiadomość na funpage Pani Joga. Obecność w zajęciach odwołujemy maksymalnie dwie godziny przed ich rozpoczęciem.

19.. W trakcie trwania zajęć nie powinno się rozmawiać.

20. Osoby z chorobami stóp oraz ranami otwartymi mają obowiązek korzystać z własnej maty.

21. Wszelkie zmiany zdrowotne powstałe w trakcie zajęć należy bezzwłocznie zgłosić prowadzącemu.

22. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.